INDICADORES


O CITIC foi creado no ano 2008 pola Universidade da Coruña para impulsar a I+D+i aplicada ás TIC. Desde entón, foise consolidando como un centro de referencia, situándose á vangarda da investigación e a transferencia do coñecemento, postos ao servizo da sociedade e do desenvolvemento económico no ámbito das TIC.


Os principais indicadores do CITIC, tomando como referencia os últimos cinco anos, son os seguintes:

288

Investigadores

92

Proxectos de I+D

17

Patentes concedidas

56

Rexistros de software

620

Artigos en WoS

55

Congresos organizados