PRESENTACIÓN FUNDACIÓN CITIC DE GALICIA


A Fundación Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións de Galicia (FCITICG) é unha entidade sen ánimo de lucro e de dereito privado cuxo fin é contribuír ao fortalecemento, potenciación, crecemento e mellora da competitividade do sector TIC galego.

OBJETIVOS:

Fomento de la excelencia en la investigación y la transferencia de tecnología.

Producción, promoción, asesoramiento y divulgación del conocimiento en el campo TIC.

Formación de personal experto.

La constitución de la FCITICG en noviembre de 2015 responde a una iniciativa de aunar a las principales entidades del sector TIC gallego en una institución que conecte las capacidades de todos los agentes implicados.