NOVIDADESO Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) e a Facultade de Informática de A Coruña (FIC) asumen a organización da IV Edición do Machine Learning Workshop Galicia, que terá lugar o vindeiro 17 de outubro de 2019 na Facultade de Informática da UDC, en A Coruña.

Este evento servirá de punto de encontro para a industria e a comunidade investigadora con interese nas tecnoloxías asociadas ao Aprendizaxe Máquina ou Machine Learning. E é que, esta rama da Intelixencia Artificial converteuse nun referente en case calquera campo de coñecemento, debido á irrupción das tecnoloxías Big Data, a mellora nos algoritmos de aprendizaxe e a aparición do Deep Learning.

O prazo para a recepción de traballos xa está aberto dende o 29 de xullo, e rematará o 20 de setembro. Ademais, o 2 de setembro abrirase o rexistro de asistencia, que pechará o 12 de outubro.

Máis información

LER MÁS

Un ano máis, investigadores do CITIC do área de Intelixencia Artificial asisten estes días en Florencia ao 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), o congreso máis importante a nivel mundial no campo do Procesamento da Linguaxe Natural.

Por unha banda, Carlos Gómez, David Vilares e Michalina Strzyz, presentarán os seus últimos avances no marco da Starting Grant FASTPARSE da ERC. O primeiro destes traballos, “HEAD- QA: A Healthcare  Dataset  for Complex Reasoning”, analiza o rendemento das técnicas de Procura de Respostas (Question  Answering) baseadas en redes neuronais #ante preguntas reais dos exames MIR e EIR de acceso ao sistema público de saúde. O segundo deles, “Sequence Labeling Parsing  by  Learning Across Representations”, describe unha nova técnica baseada en etiquetaxe de secuencias capaz de aprender, á vez, a analizar  sintácticamente un texto en base tanto ao paradigma de constituíntes (onstituency  parsing) como o de dependencias (dependency  parsing). Isto contrasta cos métodos actuais, que abordan ambos por separado.

Por outra banda, Marcos García, investigador Juan da Cerva-Incorporación do LYS, presentará os avances noutra das liñas de investigación de referencia do grupo: o procesamento de colocacións lingüísticas e expresións  multipalabra, de gran impacto tanto no procesamento  sintáctico como  semántico dun texto (p.ex. en sistemas de tradución). No primeiro destes traballos, “Pay attention when you pay the bills. A  multilingual corpus with dependency-based and semantic annotation of collocations”, dáse a coñecer un novo corpus multilingüe (español, portugués e inglés) anotado a nivel de colocacións e con información semántica. Sen este tipo de recursos lingüístico- computacionales non sería posible abordar tarefas complexas de procesamento da linguaxe natural como poden ser, neste caso, o desenvolvemento de ferramentas de apoio á aprendizaxe de idiomas ou a xeración da linguaxe natural (p.ex. para asistentes virtuais). 

Dentro xa do ACL Workshop on Multiword Expressions and WordNet (MWE-WN 2019), Marcos García presenta outras dúas contribucións. A primeira delas (en colaboración con Marcos García Saído e Margarita Alonso Ramos), titulada “A comparison of  statistical  association measures  for  identifying  dependency-based  collocations in various languages” mostra unha das principais aplicacións lexicográficas do anterior corpus, a avaliación de técnicas, neste caso estatísticas, para a identificación e extracción automática de colocacións en textos. O segundo deles, “Unsupervised  Compositional  Translation  of Multiword  Expressions”, froito da colaboración co investigador Pablo Gamallo do CiTIUS (USC), propón unha nova técnica non supervisada de tradución de expresións  multipalabra. Esta técnica, baseada no emprego dependencias sintácticas, permite prescindir dos clásicos corpus paralelos (i.e. cos mesmos textos dispoñibles en varios idiomas á vez) e empregar unicamente corpora monolingües. Isto supón un notable avance neste campo, sobre todo para idiomas con menos recursos lingüístico-computacionales dispoñibles, como é o caso do galego. 

Finalmente, o investigador Juan da Cierva presenta, esta vez no ACL Workshop on Computational Approaches to Historical Language Change (LChange’19), o traballo “A method to automatically identify  diachronic variation in collocations”. Este, que entroncaría co campo das chamadas Dixital  Humanities (Humanidades Dixitais), describe un método de análise diacrónico de colocacións que, partindo de corpora históricos, analiza o seu uso ao longo do tempo e, en caso de desaparecer, é capaz de propoñer alternativas empregando técnicas de  semántica  distribucional.   

Máis información sobre estas publicacións, na web do proxecto europeo FASTPARSE.

 

LER MÁS

O CITIC da UDC será o escenario de presentación do proxecto de investigación GEMA: “GEstión de la Movilidad”, cuxo obxectivo é abordar catro retos de investigación: a planificación intelixente de rutas, axendas e horarios; a etiquetaxe semántica automática de traxectoria; a representación, almacenamento e explotación eficiente de traxectorias, e o desenvolvemento automatizado de software de Movile Worforce Management. O proxecto xa iniciou a súa andaina o pasado mes de marzo e prolongarase ata febreiro do ano 2020.

O  CITIC participa neste proxecto en consorcio xunto con catro pemes galegas: Xestora de  Subproductos de Galicia S.L., Enxenio S.L., AO Maiores Servizos Sociais S.L. e  Taprega Prevención de Riscos S.L. Estas cinco entidades, mediante a presenza dos seus representantes, serán as protagonistas no acto de presentación do proxecto que terá lugar na sala  Cloud do  CITIC o luns 29 de xullo ás 11:00 horas.

Esta iniciativa obtivo un financiamento de preto de 800.000 euros por parte da GAIN (Axencia Galega de Innovación) a través do programa Conecta Peme, cuxo obxectivo é fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do sistema rexional de innovación a través do apoio a proxectos de I+D+i orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia. Así, o proxecto GEMA foi subvencionado na convocatoria Conecta  Peme 2018 pola Axencia Galega de Innovación, co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e cofinanciado polos fondos FEDER da Unión Europea.

A entrada ao acto de presentación é libre ata completar aforo.

LER MÁS

A súa Maxestade a raíña Letizia recibiu esta mañá en audiencia a unha representación de expertos e investigadores que asesoran á Federación Española de Enfermidades Raras (FEDER). A investigadora do CITIC Thais Pousada asistiu á recepción en calidade de membro do Comité Asesor de FEDER, órgano composto por personalidades de distintos ámbitos da sanidade e do ámbito xurídico de recoñecido prestixio nas principais áreas de interese para a FEDER. Dona Letizia interesouse polo traballo e o labor que desempeñan desde a FEDER no ámbito das enfermidades raras: patoloxías que sofren menos de 5 de cada 10.000 habitantes, pero aínda así afectan a un gran número de persoas. En concreto, estímase que só en España existen máis de 3 millóns de persoas con enfermidades pouco frecuentes.
 
Recentemente as relacións entre o  CITIC e a FEDER materializáronse nun convenio de colaboración cuxo primeiro froito foi a firma do proxecto MAPRI para a avaliación de propostas de entidades que se presentaron á convocatoria do Programa Impulso. Este programa, promovido por FEDER e a Fundación Mutua Madrileña, ten como finalidade o financiamento de terapias rehabilitadoras e produtos de apoio que contribúan á mellora da calidade de vida de menores e novas afectados por algunha enfermidade rara ou en procura de diagnóstico. 

A participación dunha das investigadoras do CITIC nunha audiencia da raíña Letizia a expertos e investigadores que asesoran á FEDER é unha das iniciativas que xurdiu grazas a esta colaboración do  CITIC coa FEDER, e que supón unha oportunidade para poñer en valor o traballo no ámbito das enfermidades raras. E é un exemplo, ademais, da aposta do CITIC pola colaboración con diferentes entidades de apoio a colectivos do ámbito da discapacidade.

© Casa de S.M. el Rey

© Casa de S.M. el Rey. La investigadora Thais Pousada saluda a la Reina Letizia.

Reunión del Comité Asesor de FEDER

LER MÁS

O CITIC recibiu esta mañá a visita dun grupo de 20 investigadores da Universidade da Coruña nunha xornada que se enmarca no ciclo do Campus Innova "Coñece os Centros de Investigación dá UDC". O subdirector do CITIC, Javier Pereira, recibiu aos asistentes ás 10:00 h e expúxolles as capacidades do centro en intelixencia artificial, computación de altas prestacións, enxeñería e ciencia de datos e redes e servizos intelixentes.

Posteriormente, os visitantes coñeceron os laboratorios de traballo dos investigadores e o edificio CITIC 2, no que se sitúan as empresas coas que se colaboran e desenvólvense proxectos conxuntos. A visita continuou no Centro de Proceso de Datos, onde a responsable de sistemas do CITIC explicou o seu funcionamento. E, para finalizar, mostróuselle ao grupo de investigadores a sala de demostradores do centro onde se lles expuxeron proxectos de robótica, realidade virtual, robótica, e proxectos de TIC no ámbito médico, entre outros.

Así, con esta visita púxose punto final a este ciclo, organizado polo Campus Innova, que comezou o pasado 11 de xullo coa visita ao Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC) e continuou o 16 de xullo no Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA). O obxectivo desta iniciativa é poñer en valor e dar a coñecer os centros de investigación da UDC no campus de Elviña.

LER MÁS

Os investigadores do CITIC Joaquim de Moura, Plácido Lizancos e Álvaro Suárez asisten esta semana ao International Joint Conference on Neural Networks 2019 (IJCNN) que se celebra en Budapest (Hungría) do 14 ao 19 de xullo. Os traballos a presentar polos investigadores do CITIC son os seguintes:

  • "Self-Supervised Deep Learning for Retinal Vessel Segmentation Using Automatically Generated Labels from Multimodal Data" de Álvaro Suárez, José Rouco, Jorge Novo e Marcos Ortega.
  • "Deep Multimodal Reconstruction of Retinal Images Using Paired or Unpaired Data" de Álvaro Suárez, José Rouco, Jorge Novo e Marcos Ortega.
  • "Deep Feature Analysis in a Transfer Learning-based Approach for the Automatic Identification of Diabetic Macular Edema" de Joaquim de Moura, Jorge Novo e Marcos Ortega.
  • "Cystoid Fluid Color Map Generation in Optical Coherence Tomography Images Using a Densely Connected Convolutional Neural Network" de Plácido Lizancos, Joaquim de Moura, Jorge Novo e Marcos Ortega.

A conferencia está organizada pola International Neural Network Society (INNS) en cooperación co IEEE Computational Intelligence Society e está considerada como unha das conferencias máis relevantes a nivel internacional no ámbito das redes neuronales e áreas relacionadas.

LER MÁS

Recentemente os investigadores do CITIC Marcos García Saído, Eleonora Guzzi e Margarita Alonso Ramos, pertencentes ao Grupo de Lengua Y Sociedad de la Información (LYS) da UDC, presentaron no II Simposio Internacional sobre "Linguaxe Científica no Ámbito Académico" (SILCAA2) os seus últimos avances no desenvolvemento de ferramentas software de axuda á redacción en español. Nos últimos anos una das principais liñas de traballo do Grupo  LYS, especializado en Procesamento da Linguaxe Natural e Lingüística  Computacional, foi o desenvolvemento de sistemas  lexicográficos deste tipo. Fronte a traballos do grupo anteriores, máis enfocados ao contexto da aprendizaxe de idiomas, os dous traballos presentados:

  •  Eleonora Guzzi e Margarita Alonso Ramos (2019). "As combinacións léxicas do español académico: intersección entre a lingua xeral e as linguas de especialidade"
  •  Marcos García Saído e Margarita Alonso Ramos (2019). "Unha  taxonomía de funcións discursivas para combinacións léxicas rutineiras en español académico"

céntranse na axuda á redacción de textos de tipo académico (ex. artigos científicos). O proxecto no que se desenvolve este traballo, financiado polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, constitúe un claro exemplo de  interdisciplinariedad onde, neste caso, Computación e Lingüística, dous campos aparentemente tan distintos, danse a man. 

LER MÁS

O traballo presentado por Beatriz Salvador obtivo o premio da revista Journal of Computational Finance ao mellor traballo presentado por un mozo investigador no Congreso Internacional de Finanzas Computacionales (ICCF2019). O galardón foi compartido con Anastasia Borovnik, do CWI de Amsterdam.

O traballo premiado propón novos modelos de cálculo de XVA en risco de contrapartida, ademais analízaos matematicamente e resólveos numericamente para opcións americanas. Os grandes bancos teñen equipos de quants dedicados ao XVA e tres conferenciantes plenarios expertos no tema participaron en ICCF2019.

Tras defender a súa tese doutoral en decembro de 2018 como membro do grupo M2NICA e do CITIC, Beatriz está agora cun contrato posdoctoral ERCIM no CWI de Holanda.

LER MÁS

A exposición “Campus Vivo. Investigar na Universidade” do MUNCYT seleccionou un proxecto da UDC, no que participan varios investigadores do CITIC. Trátase da iniciativa “Xeometría Aplicada”, na que se propoñen unha serie de actividades orientadas ao público xeral que pretenden poñer de relevo a importancia da xeometría en enxeñería e en arquitectura. E, ao mesmo tempo, dar a coñecer algúns traballos do campo da xeometría aplicada realizados na UDC.

A coordinadora do proxecto e membro do CITIC é Adriana Dapena Janeiro, do departamento de Enxeñería de Computadores. Ademais, participan tamén os outros membros do CITIC Paula M. Castro Castro, do Departamento de Enxeñería de Computadores e Francisco J. Vázquez Araujo, do Departamento de Enxeñería de Computadores. Da Universidade da Coruña, participan os profesores Miguel Brozos Vázquez, do Departamento de Matemáticas; María J. Pereira Sáez, do Departamento de Economía; María J. Souto Salorio, do Departamento de Computación, e Ana D. Tarrío- Tobar, do Departamento de Matemática. Conta tamén coa colaboración da profesora Ana Belén Rodríguez Raposo, da Universidade de Santiago de Compostela.

O obxectivo desta exposición, realizada por CRUE Universidades Españolas e o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, é trasladar á sociedade a importancia da investigación que se realiza nas institucións académicas de ensino superior para a mellora do desenvolvemento territorial e social e a calidade de vida dos cidadáns.

LER MÁS

O investigador do  CITIC Richard Duro participará o próximo 17 xullo como  plenary  chair na International Joint Conference on Neural  Networks 2019 ( IJCNN) que se celebrará no Hotel Intercontinental de  Budapest (Hungría) do 14 ao 19 de xullo. A conferencia está organizada pola International Neural Network Society (INNS) en cooperación co IEEE Computational Intelligence Society e está considerada como unha das conferencias máis relevantes a nivel internacional no ámbito das redes neuronais e áreas relacionadas.

O traballo que presentará o investigador do  CITIC ten como título Modulation Based Transfer Learning of Motivational Cues in  Developmental Robotics e foi elaborado, ademais de por Richard Duro, por Alejandro Romero, Jose A. Becerra e Francisco Bellas, todos eles investigadores da UDC.

Como acción previa á celebración da  IJCNN, a  International  Neural  Network  Society organiza a reunión anual do  Board  of  Governors que se celebra en  Esztergom (Hungría) o 12 de xullo e na que tamén participará Richard Duro. O  Board  of  Governors está formado polas personalidades máis relevantes a nivel mundial no ámbito das redes neuronais procedentes de universidades de China, EE. UU., Italia, Reino Unido, Brasil, Alemaña, Corea e Xapón.

 

LER MÁS

Este luns arrincou na Coruña a terceira edición do International Conference on Computational Finance (ICCF2019), que reúne a 120 expertos académicos e profesionais do ámbito das finanzas cuantitativas e os seus aspectos computacionais, co obxecto de presentar avances recentes de interese en temas relacionados co sector financeiro e asegurador, e propiciar a colaboración dos investigadores con prestixiosos profesionais do sector financeiro. O evento está organizado pola Universidade da Coruña, coa colaboración do CITIC, a Fundación Barrié, ITMATI, European Consortium of Mathematics and Industry (ECMI), Abanca, Afundación e Risk.net.

Así, o comité científico está coordinado polo investigador Carlos Vázquez Cendón e formado por expertos internacionais no tema de diferentes países. Membros do grupo M2NICA do CITIC forman parte do comité organizador, coordinado por Íñigo Arregui.

O ICCF2019 é unha actividade dentro do Doctorado Industrial Europeo ABC-EU-XVA, financiado pola convocatoria MSCA do programa H2020 da Unión Europea para formar doutores en contornas de problemas relacionados con axustes de valoración de tipo XVA en colaboración coa industria financeira e en contorna de mobilidade internacional. Participan a UDC e as entidades financeiras Banco de Santander e Abanca como beneficiarios españois do proxecto, que inclúe universidades e empresas belgas, holandesas e italianas.

Esta edición de Coruña dá continuidade á serie ICCF, que se celebrou anteriormente en Greenwich (2015) e Lisboa (2017), xurdindo como iniciativa dentro da rede ITN Strike desenvolvida entre 2013 e 2016. Nesta ocasión, ademais o ICCF2019 é un congreso satélite do congreso mundial de matemática aplicada e industrial ICIAM2019.

Programa completo

LER MÁS

O CITIC acollerá o próximo venres 12 de xullo a xornada formativa “Oportunidades de Cascade Funding para investigadores”, organizada polo Campus Innova da Universidade da Coruña. A xornada está destinada aos investigadores da UDC, e daranse a coñecer as posibilidades que ofrecen as convocatorias de Cascade Funding para o financiamento de proxectos.

Tras a celebración da xornada, enviarase aos participantes un cuestionario, elaborado con base no formato de Project Scope, para identificar ideas de proxecto que poidan ser susceptibles de encaixar coas convocatorias Cascade Funding. En función da devandita información, seleccionaranse os catro grupos máis prometedores para a captación de financiamento e prestaráselles un asesoramento personalizado. Para iso, nos meses de setembro e outubro, levaranse a cabo reunións individuais, dunha hora de duración, orientadas a coñecer en detalle que proxectos están a desenvolver e que oportunidades de financiamento habería dispoñibles para eles. Como conclusión ás sesións, entregarase a cada un dos grupos de investigación un informe de posibilidades de financiamento vía Cascade Funding para os seus proxectos ou futuros topics con orientación Cascade Funding nos que poder posicionarse.

A xornada será impartida por Funding Box, a compañía líder en Cascade Funding que, a través de Econet, apoiou desde hai máis de 25 anos a entidades públicas e privadas á hora de obter fondos públicos europeos para os seus clientes. Actualmente está presente en 19 proxectos H2020, seis deles como coordinador.

 

Programa da xornada:

09:45 h - Recepción de asistentes

10:00 h - Introdución ás oportunidades de H2020 para investigadores: Convocatorias ordinarias

10:30 h - Introdución ás oportunidades vía Cascade Funding: Que é? Como funciona? Que proxectos e programas están a financiar? Onde atopar esas oportunidades?

11:00 h - Presentación das principais áreas de financiamento vía Cascade Funding: I4 MS, SAE, NGI, Robótica, Fotónica, Big Data, etc.

12:00 h - Pausa café

12:30 h - Presentación de oportunidades de financiamento para investigadores en proxectos Funding Box: Tetramax, DIH2, RIMA, AI4 EU

13:30 h - Preparación de propostas: Proceso de presentación de candidaturas e avaliación

14:30 h - Fin da xornada

 

Para participar na xornada é necesario inscribirse enviando os datos de contacto a oficina.innova@udc.gal antes do 9 de xullo.

LER MÁS

O CITIC acollerá do 16 ao 18 de xullo a terceira edición do International Workshop on 5G communications (IW5GC2019), organizado xunto coa Universidade de Tongji (China).

O obxectivo deste workshop é promover os intercambios académicos entre graduados de universidades españolas e chinesas e ofrecer unha descrición xeral dos avances da investigación actual no modelado de canles para comunicacións de quinta xeración. Isto cobre temas tales como sistemas de alta frecuencia, comunicacións masivas MIMO, esquemas dúplex completos, comunicacións de vehículos, escenarios de terra a aire e comunicacións ópticas, codificación 5G, optimización da rede, melloras á rede de acceso de radio, optimización do control de recursos de radio, etc.

Máis información e programa completo

LER MÁS

Xa está aberta a convocatoria de ocupación de espazos no CITIC, que poden solicitar todas aquelas empresas interesadas que desenvolvan a súa actividade económica no ámbito das TIC. O prazo de ocupación do espazo é dun ano, prorrogable anualmente ata un máximo de 4 anos.

Máis información

LER MÁS

O investigador do CITIC Óscar Branco recibe o Premio Proxecto Fin de Mestrado, outorgado polo Colexio Profesional en Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG) na XI Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, que terá lugar hoxe en Santiago de Compostela. Con estas distincións, recoñécese a aquelas iniciativas ou persoas destacadas no ámbito da Enxeñaría Informática.

Así, o investigador do CITIC recibirá unha dotación económica de 1000 e polo seu PFM “Sistema domótico de eficiencia enerxética no fogar con interface de realidade aumentada”, baseado nun sistema domótico de eficiencia enerxética que permite monitorizar o consumo de diferentes aparellos eléctricos. O proxecto tamén inclúe unha aplicación de realidade aumentada para as lentes Microsoft HoloLens, para controlar o sistema e comprobar os datos en tempo real.

Cabo destacar que o segundo finalista foi Marcos Horro, tamén investigador do CITIC.

Apoio do CITIC á XI Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia

O CITIC participa como patrocinador prata na XI Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, promovendo así a difusión do traballo desenvolvido en Galicia no campo da Enxeñaría Informática dentro da Sociedade da Información e as iniciativas relacionadas con ámbito das TIC.

LER MÁS

O pasado martes 25 o CITIC recibiu a visita dun grupo de profesores do Centro de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes ASPRONAGA, co obxectivo de establecer un futuro acordo de colaboración entre as dúas entidades.

ASPRONAGA (Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia) é unha institución benéfica que promove a formación e a participación das persoas con discapacidade intelectual, para mellorar a súa calidade de vida. O centro educativo é pioneiro no uso e a aplicación das TIC durante os seus procesos de aprendizaxe e ten unha dilatada experiencia co uso de impresoras 3D, robótica e software específico para a comunicación.

Desta forma, a visita serviu para sentar as bases dunha futura colaboración entre ambas entidades, que reportará beneficios non só en termos de resultados de investigación, senón tamén unha contribución social para mellorar o acceso e uso das TIC por parte de diferentes grupos de persoas.

LER MÁS

Un grupo de investigadores do CITIC organiza o “Search Day”, que terá lugar o próximo venres 5 de xullo na Facultade de Informática da Universidade da Coruña. Trátase dun evento que pode ser de interese para estudantes, persoal investigador e empresas, xa que conta cunha perspectiva práctica.

 

Programa da xornada:

10:00 h Ismael Hasan Romero | Support Engineer at Elastic.

«Introdución ao stack Elastic»

11:00 h Diego Garea Rey | Software Engineer at Linknovate.

«Como optimizar un buscador no cloud. Un caso real»

12:00 h Manuel Noya Mariño | Co-Founder & CEO at Linknovate.

«Emprender coa Recuperación de Información como core de negocio»

LER MÁS

Un grupo de investigadores do CITIC organiza a estancia de investigación do catedrático da Katholieke Universiteit Leuven (Bélxica), Marc Denecker, que está tendo lugar durante o mes de xuño.

O profesor Marc Denecker é especialista en Razoamento non Monótono, Programación Lóxica e, en especial, en Razoamento Causal, que é o principal motivo da súa estancia. Onte impartiu na Facultade de Informática da UDC a charla “On causal mechanisms and causal processes for actual causation”.

LER MÁS

O CITIC recibiu hoxe a visita dun grupo de alumnos de diferentes universidades mexicanas, provenientes de diferentes estudos superiores tales como enxeñaría mecatrónica, enxeñaría informática e enxeñaría biomédica, que participan no Programa Delfín. Este programa foi creado por diferentes universidades mexicanas co obxectivo de fomentar a formación de capital intelectual de alto nivel académico, que contribúa ao desenvolvemento rexional, nacional e internacional. Os participantes deste programa son mozos con talento e vocación pola ciencia e a tecnoloxía.

Os estudantes participantes neste programa que visitaron o centro, integráronse nun proxecto de investigación asesorados polo investigador do CITIC Alejandro Pazos nunha estancia académica cunha duración de sete semanas na Universidade da Coruña.

Na visita, o subdirector do CITIC, Javier Pereira, achegoulles o traballo desenvolvido no CITIC e as liñas de actuación do centro. Despois, o grupo dirixiuse ao edificio de ampliación do CITIC, onde se atopa o Centro de Procesamento de Datos (CPD), onde o responsable da unidade de sistemas do CITIC, Alejandro Mosteiro, lles explicou o seu funcionamento.

A visita finalizou na sala Show Room, onde se lles mostrou un sistema de monitorización dunha unidade de coidados críticos no ámbito médico e outros demostradores de tecnoloxía desenvolvida no centro, tales como o eBack, que permite corrixir a posición postural da columna vertebral. Os estudantes tamén puideron coñecer o funcionamento de Robobo, deseñado pola spin-off da UDC MINT, creada por investigadores do CITIC do grupo GII, pensado para achegar robots educativos de baixo custo ao ámbito educativo.

LER MÁS

O CITIC incorporouse á Asociación Española para a Intelixencia Artificial (AEPIA), sendo o primeiro centro de investigación español en formar parte dela. Trátase dunha asociación sen ánimo de lucro creada en 1983 e formada por socios numerarios e institucionais, que ten o obxectivo de fomentar o desenvolvemento da Intelixencia Artificial tanto no ámbito español como no Iberoamericano.

Entre os fins da AEPIA atópase a creación e coordinación de grupos de traballo, o apoio á transferencia de tecnoloxía, o apoio a entidades para facilitar a súa innovación e aplicación das técnicas e aplicacións da Intelixencia Artificial, proporcionar un soporte e foro de discusión a investigadores e estudantes nas súas actividades relacionadas coa Intelixencia Artificial, desde os aspectos de investigación científica e tecnolóxica, desenvolvemento, aplicación e docencia.

No CITIC ao redor da metade dos investigadores traballan en proxectos relacionados coa IA, polo que é unha disciplina de gran interese para o Centro. Unha das súas tres áreas tecnolóxicas, en concreto a de Percepción, Cognición e Interacción, cobre un amplo espectro de técnicas de Intelixencia Artificial. Cabe destacar tamén que a presidenta da AEPIA, Amparo Alonso, é investigadora do CITIC.

A incorporación do CITIC á AEPIA suporá unha excelente oportunidade para a cooperación con diferentes institucións no ámbito da IA e o fomento da transferencia de resultados á sociedade.

LER MÁS

A investigadora do CITIC, catedrática de Computación e IA da UDC e presidenta da AEPIA, Amparo Alonso, participará no “Foro Inteligencia en constante evolución” que terá lugar o próximo 13 de xuño ás 19:00 h no Museo Domus da Coruña. Este acto englóbase nunha serie de cinco encontros en torno á evolución da sociedade, a creatividade, a tecnoloxía, a ciencia e a intelixencia, que organiza a Fundación Pfizer con motivo do seu vixésimo aniversario.

A intervención de Amparo Alonso centrarase en quen nos axudarán a comprender o pasado, presente e futuro da intelixencia humana e como a Intelixencia Artificial contribuirá á súa evolución.

O evento estará moderado polo recoñecido xornalista e escritor David Canteiro. Tamén participará no evento Ignacio Martínez Mendizábal, paleontólogo no xacemento de Atapuerca e experto na evolución humana, cuxa conferencia versará sobre os cambios e evolución que experimentará a intelixencia humana desde os primeiros homínidos ata a actualidade, para culminar na aparición da intelixencia artificial como evolución da propia natureza humana.

LER MÁS

Investigadores do CITIC colaboran coa cátedra Handytronic - Grupo Telecon, dirixida polo subdirector do centro, Javier Pereira, e adscrita á Facultade de Informática da UDC, na organización dun curso gratuíto de introdución a RedCap (Research Electronic Data Capture), unha plataforma para investigación que permite a captura de datos de estudos biomédicos.

O curso semipresencial “Redcap. Registro de datos en estudios biomédicos” tratará os fundamentos de utilización da plataforma como investigador e exemplos de proxectos no que se utilizan escalas e tests para levar a cabo diferentes tipos de estudos. O curso consta de dous partes: por un lado, o curso presencial cunha duración de 4 horas e, por outra, un proxecto de desenvolvemento virtual cunha esixencia de dedicación estimada doutras 6 horas. Este módulo será desenvolto utilizando a plataforma de teleformación Moodle.

O rexistro é aberto e gratuíto

LER MÁS

A semana pasada, o Living Lab do CITIC recibiu a primeira visita dunha persoa con diversidade funcional para avaliar a experiencia que transmite unha contorna de realidade virtual. Trátase da primeira proba realizada no marco do convenio de colaboración asinado entre o CITIC e COGAMI.

Así, a través das lentes HTC, durante as probas experimentáronse varios escenarios, entre os que destacan un en movemento (simulación de montaña rusa) e outro de posicionamiento espacial (GoogleEarth). Os resultados foron moi positivos, xa que a realidade virtual permitiu á persoa experimentar diferentes sensacións que nunha contorna real non podería realizar.

A partir desta primeira proba, evolucionarase ata chegar a contidos que permitan traballar de forma específica con estas persoas as actividades da vida diaria e promover a participación en actividades de lecer que, doutra forma, non poderían ter acceso. Dende o CITIC comezarase a traballar na creación e proba de entonos particulares e personalizados con contidos significativos para cada participante.

LER MÁS

O CITIC recibiu esta mañá a visita dun grupo de alumnos e alumnas da Universidade Senior da UDC, o programa universitario de maiores da Universidade da Coruña dirixido a persoas de idade igual ou superior a 50 anos.

Os alumnos visitaron as instalacións do CITIC da man do seu subdirector, Javier Pereira. Tras unha breve exposición das liñas de actividade do centro, os asistentes dirixíronse a cuberta do CITIC onde puideron coñecer o funcionamento dun sensor de predición de precipitacións desenvolto por investigadores do centro.

Posteriormente, no edificio CITIC 2 puideron coñecer o Centro de Proceso de Datos (CPD) e o seu funcionamento. A continuación, visitaron a sala Show Room onde se lles mostrou un sistema de monitoraxe dunha unidade de coidados críticos no ámbito médico e outros demostradores de tecnoloxía desenvolta no centro.

Por último, algúns dos asistentes tiveron a oportunidade de experimentar diferentes sensacións a través dunha contorna de realidade virtual, liña na que se está a traballar desde o grupo de investigación TALIONIS creando e probando contornas virtuais particulares e personalizadas.

LER MÁS

A Comisión Europea incluíu o proxecto BIRDS, coordinado pola investigadora do CITIC e directora do Campus Innova da UDC Susana Ladra, dentro da sección “success stories” da súa páxina web, onde se destacan os principais logros do mesmo e a importancia do traballo que se está levando a cabo.

Trátase dun novo recoñecemento para o proxecto liderado por Susana Ladra, que o pasado mes de outubro recibiu de mans da Presidencia Austríaca do Consello da UE o premio Marie Sklowska-Curie Actions 2018 na categoría “Briding (carrer) paths”, que valoraba as habilidades emprendedoras e o vínculo intersectorial dos proxectos H2020.

O proxecto BIRDS, Bioinformatics and Information Retrieval Data Structures Analysis and Design está financiado pola acción Marie Sklodowska-Curie (RISE) de intercambio de persoal de investigación e innovación pertencente ao programa de financiamento de I+D da UE Horizonte 2020 (proxecto con referencia 690941).

BIRDS xorde da necesidade de mellorar o procesamento de grandes volumes de datos existentes en diferentes campos de aplicación como a bioinformática e a recuperación de información. No proxecto, ademais da UDC, participan universidades de Finlandia, Xapón, Australia, Chile e Portugal.

LER MÁS

A profesora da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Porto e codirectora do Laboratório de Reabilitação Psicossocial, Cristina Queiros, visitou o CITIC co obxectivo de poñer en marcha o proceso de avaliación desde a perspectiva psicolóxica dun estudo piloto sobre o estrés e a actividade física.

Este estudo estase levando a cabo entre o persoal do CITIC, utilizando wearables que permiten medir aspectos biométricos e unha plataforma de saúde participativa desenvolta polo grupo de Tecnoloxía Aplicada á Investigación en Ocupación, Igualdade e Saúde (TALIONIS). O proxecto está sendo promovido desde a Cátedra Handytronic-Grupo Telecon.

A estancia foi financiada polo programa IACOBUS, que ten como obxectivo principal fomentar a cooperación e o intercambio entre os recursos humanos dos centros de ensinanza superior da Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal - Profesores; Investigadores; Persoal de Administración e Servizos (PAS), facilitando a posta en común de actividades formativas, de investigación e de divulgación.

LER MÁS

A investigadora do CITIC Thais Pousada participou onte na IV Semana Internacional Ceapat, que se celebra durante esta semana e está organizada polo Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat) do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.

A investigadora presentou os principais resultados da súa tese, dirixida polo subdirector do CITIC, Javier Pereira, sobre a aplicación de ferramentas de medida de resultados en produtos de apoio. A súa presentación xerou un interesante debate sobre o impacto que pode producir a prescrición da cadeira de rodas na vida da persoa usuaria.

A IV Semana Internacional Ceapat celébrase co lema 'Con Ce de Capacidad' e ten o obxectivo de poñer o acento na necesidade de que os produtos e servizos, as contornas, as persoas, as empresas e as administracións públicas sexan capacitantes, contribuíndo de forma efectiva a mellorar a capacidade funcional dunha sociedade máis incluínte.

LER MÁS

O investigador do Grupo LYS do CITIC, Elmurod Kuriyozov, participou na 9th Language & Technology Conference - LTC 2019, celebrada en Poznan (Polonia), onde recibiu o Best Student Work Award polo seu traballo "Deep Learning vs. Classic Models on a New Uzbek Sentiment Analysis Dataset".

En dito traballo descríbese o primeiro corpora anotado para a clasificación da polaridade en lingua uzbeka, á vez que establece un primeiro baseline empregando tanto técnicas tradicionais de aprendizaxe automática coma técnicas de aprendizaxe profunda. A creación para o uzbeko deste tipo de recursos lingüístico-computacionais, dos que ata agora carecía, é un paso previo necesario para o desenvolvemento de sistemas de procesamento intelixente da información que poidan operar sobre este idioma.

Este traballo é resultado da colaboración establecida entre o Grupo LYS do CITIC e a Universidade Nacional de Uzbekistán no marco do proxecto europeo Erasmus CLASS: Desenvolvemento dun Máster Interdisciplinar en Lingüística Computacional en universidades de Asia Central (máis información).

LER MÁS

O investigador do CITIC Alejandro Pazos participou como avaliador de propostas de proxectos no programa estadounidense de investigación “Collaborative Research in Computational Neuroscience (CRCNS)” convocado pola National Science Foundation e coa colaboración en España da Axencia Estatal de Investigación (AEI) e o Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII). Este programa está aberto a colaboracións internacionais entre investigadores americanos e de diferentes países de Europa e Asia.

Así, Alejandro Pazos foi un dos expertos nacionais encargados de avaliar as propostas e participar como panelista. Os paneis de expertos tiveron lugar durante o mes de marzo en Washington.

A revisión das propostas foi altamente interdisciplinaria, esixindo experiencia en neurociencia, bioloxía, ciencias da computación, matemáticas, estatística, psicoloxía, física, enxeñaría e outros campos.

Ademais, o investigador do CITIC tamén participará como avaliador neste mes de maio para a iniciativa “Appel à projets générique 2019” (AAPG 2019), da French National Research Agency, e para a iniciativa “Computational Life Sciences” da German Research Foundation.

LER MÁS

Con el objetivo de fomentar el interés de las niñas y las adolescentes por los estudios científico-técnicos, el CITIC de la UDC y Oracle Academy organizan el próximo 25 de mayo diferentes talleres formativos de temática tecnológica en los que participarán alrededor de 100 niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. El proyecto, llamado Oracle4Girls tiene como finalidad promover el interés de las niñas y las adolescentes en las ramas tecnológicas y contribuir así a fomentar la presencia femenina en las carreras STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

Durante la jornada, las niñas y adolescentes podrán participar en diferentes talleres en los que se fomentará la creatividad y la experimentación a través de talleres de robótica, programación y tecnología.

Paralelamente a los talleres, se organizarán dos charlas para padres. La primera, bajo el título "El futuro de la tecnología", tendrá lugar a las 10.00 horas y será impartida por Laura M. Castro, coordinadora del Grado de Ingeniería Informática de la UDC e investigadora del CITIC. La segunda charla, "Navega con Rumbo, será a las 12.00 horas y será impartida por Pilar Vila del CPEIG.

Los interesados en asistir al evento pueden formalizar su inscripción en la web del evento.

LER MÁS